Vesna Vlašić Jusupović otkriva kako ubediti ljude da obrate pažnju na problem kog nisu svesni

Direktorka agencije McCann Sarajevo za Media Marketing otkriva kako je nastao projekat „Disleksija nije bolest, već različitost“, koji se na prošlogodišnjem BalCannesu našao među top 25 projekata regiona.

Disleksija je u Bosni i Hercegovini zakonski i statusno stavljena u rang sa mentalnim poteškoćama te su javno izraženi stigma i nipodaštavanje djece sa ovom poteškoćom u učenju, što na djecu ostavlja trajne posljedice. Kako u ovakvom društvu razviti svijest o tome šta je zaista disleksija, bilo je pitanje koje je agenciji McCann Sarajevo postavilo Udruženje za podršku osobama sa disleksijom Vjetar. Trebalo je privući pažnju roditelja, djece i institucija vlasti te shvatiti da nema boljih komunikatora od same djece, volontera koji su na sebe preuzeli teret optužbe. Pažnja je izazvana intrigantnim plakatima postavljenim po školama i letcima koji su dijeljeni uz svaku kupovinu u knjižarama. Na dan obilježavanja svijesti o disleksiji, održana je press-konferencija na kojoj su mediji i kompanije pozvani da se pridruže u buđenju svijesti o disleksiji. Tako je nastala prva Facebook kampanja sa disleksičnim logotipima. Preko 70 kompanija se odazvalo ovom pozivu i, u znak podrške, na jedan dan svoje logotipe zamijenilo “disleksičnim” verzijama. Ova akcija je izazvala još veću pažnju opće javnosti, a mnogi mediji su spontano nastavili sa informisanjem o disleksiji. Za manje od četiri dana, kampanja je ostvarila vrijednost od preko 32.000 EUR. Najvažnije je da je u prva tri dana kampanje preko 100 roditelja kontaktiralo Udruženje tražeći neki vid podrške ili se jednostavno zahvaljujući na informacijama koje su im pružene i otkriću da njihovo dijete nije “retardirano”. Anketa realizirana u osnovnim školama nakon kampanje pokazala je 100% svijest o postojanju i obilježjima disleksije. Objavljen je specijalni priručnik za rad sa djecom sa poteškoćama u učenju za nastavnike osnovnih škola. Sa uloženih 0 EUR, kampanja je promijenila navike i stavove svih zainteresiranih strana te ostvarila dugoročne rezultate.

O kampanji Diskelskija je različitost, nije bolest govori Vesna Vlašić Jusupović, direktorica agencije McCann Sarajevo.

Do ideje smo došli… Kada vam klijent priđe i kaže – imamo jako važnu poruku koju želimo poslati, ovo pitanje je od ključnog interesa za nebrojen broj mladih ljudi kojima će život otići u pogrešnom pravcu ukoliko se ne potrudimo da nešto promijenimo. Pri tom je u cijelu priču upetljano Ministarstvo obrazovanja, pedagoški zavod, defektolozi i cijeli niz društvenih predrasuda i stigmi, a na kraju dobijete informaciju da zapravo nemate budžet za kampanju, postavlja se pitanje da li se uopće upuštati u tu cijelu priču? Kako ubijediti ljude da obrate pažnju na problem kojeg nisu svjesni i tretiraju ga kao nešto savim drugačije? Odgovor je: sa mnogo srca, energije i upornosti. Uradili smo iscrpno istraživanje i pokušali shvatiti sa čim se susreću djeca koja imaju poteškoće u učenju, razgovarali smo sa njihovim roditeljima i nastavnicima i shvatili da su u našem društvu oni zaista osuđeni na najgori mogući životni start. Razmotrivši dobro postojeće stanje iz svih uglova, iz ugla djece, roditelja, Udruženja Vjetar, nastavničkog kadra i uslova koje pruža naš obrazovni sistem, a uzevši u obzir posebno pitanje na kojem nivou je svijest javnosti općenito, udružili smo sve kreativne snage naših odjela u agenciji i kreirali koncept malih osuđenika u čiji uspjeh smo vjerovali, kao i u cijelu kampanju koju smo realizovali sa stopostotnom posvećenošću.

Nit vodilja bila nam je… misao da se dobro osmišljenom kampanjom može promijeniti toliko toga na bolje, razbiti predrasude, podići nivo empatije, poslati jasne poruke šta je disleksija, kako je uočiti i kako pravilno pristupiti disleksičnoj djeci tokom odgoja i obrazovanja.

Tijekom realizacije najveći problem s kojim smo se susreli bio je… samo nerazumjevanje pojma disleksija kao i nedovoljna saradnja i uvezanost udruženja sa stručnim i nastavničkim kadrom.

Najvećim doprinosom ove kampanje smatramo… uspješno poslanu poruku da disleksija nije bolest, već različitost i da disleksične osobe u društvu, uz rano otkrivanje i pravilnu edukaciju, mogu ostvariti sve što žele. Uspjeh se vrlo jasno manifestovao enormnim rastom kontakata ostvarenih sa roditeljima disleksične djece, te velikim brojem poziva i zahvalnica koje su primali Udruženje i agencija.

A njena posebnost je u… činjenici da su učenici osnovnih škola, koji su samo spletom okolnosti dobili „lakši“ start, pristali da nam pomognu…. Iako je bilo vrlo teško objasniti vršnjacima da oni nemaju nikavih problema ili poteškoća u učenju, naši mali volonteri su bili dio velikog društvenog eksperimenta. Sve škole su preko noći osvanule obljepljene plakatima djece osuđenika, rojila su se pitanja…..Kampanja je na ovaj način privukla pažnju svih, od djece do institucija. Konverzacija se prenijela u medije, interes za temu je rastao, a mnogi su se javljali i željeli pomoći. Zarazna energija, pokret koji smo kreirali, doveo je do nevjerovatnih rezultata i zahvalni smo svima koji su bili dio ovog projekta.

Kad je riječ o našem projektu najponosniji smo na… feedback koji smo dobili od roditelja disleksične djece, od roditelja koji su posumnjali da njihova djeca imaju disleksiju, kao i na činjinicu da je naša kampanja podstakla rad i objavu posebnog priručnika za nastavnički kadar u kojem stoje jasne smjernice za što bolji i produktivniji rad sa disleksičnom djecom. Svakako, izuzetna podrška medija je bila presudna da kampanja dobije nacionalni karakter, a veliki uspjeh je što smo uvezali institucije, Udruženje i roditelje kako bi uzajamnom saradnjom došli do što boljih rješenja.

Kad bismo sada išli ispočetka… sigurno ne bismo mogli imati više entuzijazma i raditi sa više posvećenosti, ali bismo se svakako potrudili da uključimo širi krug institucija i kompanija koje bi nas podržale, kao i da kreiramo adekvatnu komunikaciju za dodatne kanale uz potencijalni donatorski budžet.

U cijelom procesu naučili smo… da je temeljito istraživanje najbolja platforma za postavku koncepta i njegovu razradu, da ideje jesu plod mašte i kreativnosti, ali da samo kada počivaju na znanju i informacijama koje im crta put, uspješno vode do cilja.

Ono što sigurno niste znali je… da je kampanja trajala samo tokom sedmice obilježavanja svijesti o disleksiji i uključivala komunikaciju u printanim medijima, putem B1 i B2 plakata, te FB stranice udruženja, da je održana press konferencija, niz gostovanja u medijima, organizovana izložba pismenih školskih radova disleksične djece, te urađena produkcija tematske emisije, a sve sa budžetom od 0 EUR!

Sa BalCannesa smo ponijeli… divne trenutke druženja i razmjene ideja sa kolegama iz regiona koji su također predstavili svoje kreativne koncepte i kampanje, kao i mnogo inspiracije za realizaciju još boljih i kvalitetnijih projekata.

Originalni članak nalazi se na linku: http://www.media-marketing.com/intervju-dana/balcannes-price-iza-projekata-disleksija-je-razlicitost-nije-bolest-agencija-mccann-sarajevo