Vanda Kučera član Upravnog odbora srpskog ogranka IAA

Na redovnoj izbornoj skupšini srpskog ogranka IAA Serbia, za predsednika Asocijacije reizabran je Jovan Stojanović,a među članovima Upravnog odbora je i Vanda Kučera, potpredsednica I&F Grupe.

 

Saznaj više na: http://www.iaa.rs/2019/odrzana-izborna-skupstina-iaa/