Saradnja FEFA fakulteta i I&F Grupe

Fakultet FEFA, vodeći privatni fakultet za obrazovanje stručnjaka u oblasti ekonomije, novih tehnologija i kreativnih industrija i I&F Grupa, komunikacioni sistem koji posluje u 12 zemalja jugo-istočne Evrope i nordijskog regiona, započeli su saradnju na master studijama ekonomije koje su od ove godine sačinjene od tri izborna modula – Marketing i menadžment, Poslovna ekonomija i Poslovna i finansijska analitika.

Kroz celokupan program master studija, studentima se pružaju znanja i podrška koja je ključna za uspeh u „novoj realnosti“, stvarajući nove generacije ekonomista koji znaju kako da stvore novu vrednost za svoju kompaniju. I&F Grupa koja u svom portfoliju ima različite delatnosti i profesije svojim iskustvom i znanjem doprineće ovom programu master studija sa komplementarnim temama i poljima koje će studenti, dodatno i po svom izboru moći da prate. U tom cilju brojnim predavačima  pridružiće se kao gosti predavači zaposleni I&F Grupe koji će na predmetima: Principi marketinga, Poslovne inovacije i Marketinška istraživanja i analitika preneti teorijska i praktična znanja stečena tokom dugogodšnjeg rada na 12 evropskih tržišta koji pokrivaju više od 58 milona potrošača.

prof. Goran Pitić, predsednik Saveta FEFA fakulteta

“U skladu sa svetskim trendovima i potrebama kompanija, obrazovali smo 3 nova usmerenja na master studijama ekonomije kako bismo stvarali nove generacije ekonomista koje znaju kako da odgovore na izazove novog doba i stvore novu vrednost za kompaniju. Zahvaljujući našim alumnistima, kolegama i saradnicima iz vodećih kompanija u regionu, kreirali smo izuzetno fleksibilne studije koje pružaju mogućnost prilagođavanja pojedinačnim ambicijama, interesovanjima i željama kroz odabir 80 % izbornih predmeta iz najtraženijih oblasti ekonomije”, govori prof. Goran Pitić, predsednik Saveta FEFA fakulteta

“Nova realnost” u kojoj živimo prouzrokovana pandemijom korona virusa sve više ukazuje na neophodnost inovacije obrazovnog sistema osnaživanjem mladih kako bi se prilagodili stalnim i često iznenadnim promenama na tržištu, ne samo u ovom trenutku, već i u budućnosti.

Olivera Perković, Deputy CEO & Chief Strategy Officer I&F Grupe

„Saradnja, dijalog i razmena znanja između obrazovnih institucija i biznisa je od velikog značaja. Kao kompanija na različite načine kroz vreme smo bili angažovani u ovoj razmeni. Ovog puta trudićemo se da pružimo doprinos kao gosti predavači na FEFA master studijama kroz vizuru i iskustvo prakse iz domena marketinga, odnosno pojedinačnih oblasti kao što su brend planiranje, brend analitika, i dr. Obostrano znanje treba deliti i na taj način doprineti podizanju kvaliteta, sticanju novih znanja i razvoju struke” kaže Olivera Perković, Deputy CEO & Chief Strategy Officer I&F Grupe.

U razvoju programa studija, odnosno dopune u slučaju I&F Grupe, učestvovali su i inostrani akademski partneri: MOC mreža Instituta za strategiju i konkurentnost Harvard poslovne škole i Univerzitet Fordham. Program je koncipiran tako da pruži savremena znanja za kojima postoji najveća tražnja na tržištima rada kako u Srbiji, tako i u inostranstvu.

Studenti master studija ekonomije će istovremeno imati mogućnost da, ukoliko žele, slušaju predavanja i na master studijama digitalne transformacije kako bi dobili i druga komplementarna znanja i stekli još širi uvid u savremen način poslovanja. Zahvaljujući različitim beneficijama, kompletan program master akademskih studija organizovan je tako da pruži ubedljivu prednost pojedincima pri pozicioniranju na domaćem i inostranim tržištima rada i na taj način, istovremeno, značajno doprinese stvaranju novih vrednosti u kompanijama u kojima započinju svoju profesionalnu karijeru.

Informacije o programu, predavačima i upisu možete pogledati na linku:  https://www.fefa.edu.rs/Ekonomija-master/