Rockets and Rebels interni trening

Timovi agencija u okviru I&F Grupe u jugoistočnoj Evropi imali su zadovoljstvo da im Monna Nordhagen, strateška direktorka za Nordijski region u agenciji Scandinavian Design Group i jedna od autorki knjige “Rockets and Rebels”, održi dvodnevni trening.

Tokom ova dva dana, timovi su se upoznali sa alatima koje je Monna predstavila u svojoj knjizi o razvoju strategija za brendove, i probali da ih primene na relevantne brendove, situacije i probleme lokalnih i regionalnih klijenata agencija. Novi alati pružaju nove uvide i drugačiju perspektivu, što će zasigurno unaprediti rad na aktuelnim projektima agencija u okviru I&F Grupe.