Predavanje o imidžu i prvom utisku

U Mekenzi je održano vrlo zanimljivo predavanje pod naslovom "Vizuelni identitet za poslovni uspeh". Predavanje je vodila Tijana Andžić, poreski konsultant kompanije Deloitte u Njujorku, koja je u procesu sertifikacije za imidž konsultanta na Fashion Institute of Technology.

"Nakon što sam se preselila u Njujork na master studije bila sam izložena velikim kulturološkim razlikama i konkurenciji koju nisu činili samo američki već i inostrani studenti od kojih je svako imao jedinstven set veština i iskustava. Uvidela sam koliko je važno istaći se i ostaviti dobar prvi utisak u poslovnim situacijama gde je konkurencija velika i vremena je malo za interakciju, kao i da ne postoji druga prilika da se ostavi dobar prvi utisak. Nakon završetka studija vraćala sam se na fakultet da držim prezentacije studentima o poslovnom ponašanju i aktivno učestvujem u regrutovanju novih kandidata u sklopu svog posla. Izgradnja profesionalnog stila sa elementima ličnog pečata je od ključnog značaja za karijerno pozicioniranje i stoga sam želela da unapredim svoja znanja u ovoj oblasti i razvijam svoju kreativnost," objašnjava Tijana.

Tema predavanja bili su saveti za unapređenje profesionalnog izgleda, ostvarenje kvalitetnog prvog utiska i dolazak do željene poslovne prilike u okruženju koje je veoma zahtevno, čime se Tijana inače bavi u kompaniji u kojoj radi.

Činjenica je da pri prvom kontaktu sa nekim, ljudi najčešće prevashodno obrate pažnju na nečiji izgled, stav, stisak ruke i druge elemente neverbalne komunikacije (čak 70 odsto), zatim na način na koji se nešto govori, odnosno na ton, jačinu i boju glasa (oko 20 odsto), a najmanje na reči koje bivaju izgovorene (do 10 odsto). Tijana dodaje: "Pošto čak 70 odsto prvog utiska čini naš vizuelni identitet tj izgled i neverbalna komunikacija ovo i jesu najbitniji elementi koje možemo unaprediti tako što ćemo prilagoditi garderobu prilici i okruženju ali u isto vreme i dati svoj lični pečat kreativnim detaljem koji nas čini autentičnim bilo da su to naočare, marama, kravata, cipele ili neki drugi komad. Uz to svakako je nezaobilazno adekvatno poslovno ponašanje i odmerena komunikacija."

Prisutni su imali prilike da saznaju mnoštvo zanimljivosti koje se tiču analize sopstvenog izgleda, upotrebe boja, kontrasta i proporcija koje mogu pomoći u pripremi za važne poslovne sastanke i druge prilike u kojima je izuzetno važno ostaviti snažan i kvalitetan prvi utisak. Pored toga, bilo je reči i o upotrebi stila, mode i kozmetike radi unapređenja profesionalnog izgleda – simetriji, senkama, šablonima, oblicima lica i telesne figure, stilu u oblačenju, ali i balansu svih tih elemenata u širem smislu.

Na pitanje kako se gradi imidž, Tijana odgovara: "Uvek i svuda, kako u poslovnim tako i u privatnim situacijama, naš imidž čine naša ličnost, ponašanje i izgled. U svakoj situaciji gradimo naš imidž i treba imati u vidu da nikada ne znate ko je osoba pored koje se nalazite i da svaki potez i reč može biti propuštena ili dobro iskorišćena prilika."