Novi modalitet dodele UEPS-ove nagrade za životno delo

Na redovnom godišnjem sastanku Kluba UEPS-ovih laureata razgovaralo se o modalitetima unapređenja i inoviranja dodele UEPS-ove nagrade za životno delo koja se tradicionalno dodeljuje kao najviše nacionalno priznanje za sveukupan stvaralački opus u okviru tržišnih komunikacija. Sastanku su prisustvovali dosadašnji dobitnici najvišeg nacionalnog priznanja : Miša Lukić, Srđan Šaper, Srđan Bogosavljević, Vladimir Čeh, Prvoslav Plavšić, Nikola Vujanić, Tihomir Todorović, kao i Viktor Nikolić, predsednik i Stana Šehalić, generalni sekretar.

Više informacija nalazi se na linku: http://ueps.org.rs/vesti/sastanak-ueps-ovog-kluba-laureata/

I&F McCann Grupa jedan je od vodećih komunikacionih sistema koji 20 godina uspešno posluje u 12 zemlja jugo istočne Evrope i nordijske regije. Naš posvećen tim čini 600 talentovanih profesionalaca, koji svakodnevno sarađuju na integraciji marketinških kampanja, promotivnih aktivnosti, organizaciji događaja, dizajnu, planiranju i zakupu medijskog prostora, PR, produkciji, komunikaciji u oblasti zdravstva, kreiranju TV sadržaja,kao i na svim formama digitalnog marketinga. Agencije koje posluju u okviru I&F McCann Grupe deo su McCann Worldgroup (www.mccannworldgroup.com),jedne od najvećih svetskih agencijskih mreža,osnovane 1902.godine koja posluje u više od 120 zemalja sveta, i u vlasništvu je Interpublic Group (IPG) (www.interpublic.com) sa sedištem u Njujorku.