Nova izložba radova u galeriji Novembar: ONOSTRANI VRT

Od četvrtka 21. janura galerija Novembar predstavlja samostalnu izložbu umetnika Milije Čpajaka. Na izložbi „Onostrani vrt“ predstavljene su sklupture i crteži nastajali tokom 2020. godine, kao i nekoliko skulptura iz ranijeg opusa.

 

Više informacija na linku: http://novembargallery.com/sr/