#Neželjena ocenjena kao najbolji projekat na PRiznanju u kategoriji Komunikacija u neprofitnom sektoru

Na dodeli godišnjih nagrada PRiZNANJE 2019, u organizaciji Društva Srbije za odnose sa javnošću, McCann Beograd i Centar za ženska prava iz Podgorice još jednom su nagrađeni, ovog puta prizanjem u kategoriji Komunikacija u neprofitnom sektoru.