McCann Zagreb osvaja nagrade na Danima Komunikacije

Žiri je u oblasti Best on Market u kategoriji „telekomunikacije“ nagradila srebrnom IdejaX kampanju Bonbon „Bontovnici“. U oblasti Best on Market u kategoriji „film“ kampanja Bonbon „Bontovnici osvaja bronzanu IdejaX nagradu. U oblasti „branding i rebranding“ u kategoriji „branding kampanja „Brojke“ Granić maslinovo ulje ušla je u finale. Pored ovog takmičenja na Effie Croatia Awards dve kampanje McCann Zagreba su ušle u finale obe u kategoriji „telekomunikacije“ bonbon „Bontovnici“ i kampanja „Božić“ za klijenta Hrvatski Telekom.