McCann Health Nordic: Kako sa decom razovarati o raku

Povodom obeležavanja Svetskog dana raka, McCann Health Nordic je poželeo da pomogne roditeljima koji se bore protiv raka širom sveta i predloži im nekoliko načina na koje mogu da pokušaju da objasne svoju bolest svojoj deci.

http://mccannhealth.dk/blog-post/talking-to-children-about-cancer/