Kris Lunde novi Creative technologist u Scandinavian Design Group

Novi Creative technologist agencije SDG, Kris Lunde, iskoristiće svoje veštine da bolje poveže dizajn i razvoj, kao i da se fokusira na nove tehnologije.