Jovana Petrović Head of Digital u UM Beograd

Jovana je već više od 10 godina deo agencije UM Beograd i dala je ogroman doprinos u postizanju velikih uspeha agencije. Iskustvo koje je stekla izuzetno će biti značajno i korisno u preuzimanju nove uloge – Head of Regional Connection Planning and Digital, gde će biti zadužena da pomogne svim klijent timovima UM agencija koje posluju u okviru I&F Grupe da dodatno unaprede kvalitet digitalne usluge koje agencije UM pružaju.