Ivan Čelebić novi direktor agencije UM Zagreb

Ivan Čelebić ima više od 13 godina iskustva u medijskoj industriji, tokom kojih je bio član timova UM Podgorica i UM Zagreb. Sarađivao je sa brojnim klijentima iz različitih kategorija poput industrije telekomunikacija, automobila, igračaka, finansija, medija i dr. Ivan je iskusan vođa tima, vešt pregovarač i medijski strateg, koji konstantno unapređuje poslovanje i agencije i klijenata, kao i reputaciju UM-a kao poželjnog poslodavca.