Helene Devold nova dizajnerka korisničkog iskustva u agenciji Scandinavian Design Group

Devold je dizajner sa vrhunskom ekspertizom u grafičkom dizajnu i korisničkom iskustvu. U agenciji Scandinavian Design Group primeniće svoje interdisciplinarno znanje u radu na dizajniranju digitalnih korisničkih iskustava, na osnovu uvida u želje i potrebe korisnika.