Godišnji workshop menadžment tima I&F Grupe

Menadžement tim I&F Grupe, na godišnjem workshopu koji je održan u Istri, razgovarao je o strategiji poslovnog razvoja za period od 2020. do 2022. godine. Učesnici su razmenili mišljenja o budućim poslovnim planovima vezanim za sve agencije koje posluju u okviru I&F Grupe.

Strategija poslovnog razvoja biće okosnica prioriteta i izrade biznis planova u narednom periodu.

Strategija poslovnog razvoja adresiraće sve ključne komponente kompetitivnosti kako naših proizvoda i usluga, tako i potrebe za daljim inovacijama u odnosu na pojedinačne tržišne specifičnosti i stepen razvoja različitih podneblja. Pored tržišnog nastupa, a imajući u vidu širinu portfolia I&F Grupe i specifičnu regionalnu strukturu (jug i sever Evrope) dosta pažnje je posvećeno aspektima sinergije i daljem povezivanju dve regije.

Na workshopu su učestvovali: Srđan Šaper, osnivač I&F Grupe; Olivera Perković, Deputy CEO & Chief Strategy Officer I&F Grupe; Maja Anđelić, CFO I&F Grupe; Nevena Radovanović Chief People Officer I&F Grupe; Relja Jović, Chief Digital Officer I&F Grupe; Vladimir Dimovski, CEO McCann Adriatic; Darko Lukić, SEE Regional CEO IPG Mediabrands SEE i Katarina Kostić, Deputy CEO IPG Mediabrands SEE.