Formiran GDPR tim I&F McCann Grupe

U skladu sa evropskom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti, I&F McCann Grupa (zajedno sa agencijama Jugoistočne Evrope u njenom sistemu) implementirala je sve pravne, tehničke i organizacione mere (IT sistem, sajtovi agencija, newsletter WeCann itd.).

Ova regulativa je implementirana na svim tržištima na kojima I&F McCann Grupa posluje, nevezano da li su ona deo Evropske Unije ili ne, što je čini jednom od retkih kompanija koje su to uradile u roku koji je za početak primene GDPR-a definisala EU. To je potvrđeno i od strane revizora izdavanjem sertifikata kojim se potvrđuje da je kompanija svoje poslovanje uskladila sa GDPR standardima.

Uporedo sa procesom edukacije zaposlenih formiran je i GDPR tim koji će sa svakom agencijom zasebno raditi na usklađivanju i implementaciji tehničkih i organizacionih mera koje GDPR propisuje. Pored GDPR tima, od početka procesa ustanovljena je pozicija Data Protection Officer (DPO) na nivou cele kompanije koji će kao odgovorno lice pratiti implementaciju procesa primene GDPR. Ovo je veliki benefit prema svim klijentima jer implementacija ove regulative potvrđuje odgovornost kompanije koja posluje poštujući EU standarde i koja poštuje sve tehničke, pravne i organizacione standarde u rukovanju i obradi podataka i informacija, ali i da je kompanijski informacioni sistem postavljen u skladu sa međunarodnim preporukama standarda bezbednosti.