FEFA razgovor gost Srđan Šaper

U razgovorima sa studentima i predavačima FEFA Fakulteta Srđan Šaper je govorio o komunikacijama i marketingu, osvrnuo se na poslovanje u nordijskom regionu, razlikama u potrošačkim navikama, pričao je o odgovornom konzumerizmu i generaciji Z koja posebno ceni odgovornost i održivost. Na kraju dao je odgovor na pitanje studenata koje su najpotrebnije veštine današnjice.

Izvor: FEFA