BUSINESS AND TRENDS 2018: Ključ svega je u ljudima!

Marketing mreža pokrenula je seriju tekstova BUSINESS AND TRENDS 2018, u kojima direktori agencija iz Srbije ocenjuju godinu za nama i daju prognoze za narednu. Naša sagovornica ovoga puta bila je Jelena Jazić, Managing Director agencije McCann Beograd.

Kako biste ocenili godinu za nama u oblasti tržišnih komunikacija u Srbiji? Koliko je ona bila (ne)uspešna za agencije u Srbiji?
Prethodni period je bio izuzetno uzbudljiv. Često se spominje i kod nas, ali i u inostranstvu da je ovo vreme najizazovnije u advertisingu do sada, kako za agencije tako i za klijente. Mislim da je ključ da se vratimo osnovi, a to je dobra ideja koja rešava poslovni problem klijenata. I to je početak svega i uvek konstanta u našem poslu. Mislim da smo mi kao agencija, bili dobar oslonac i partner našim klijentim u postizanju poslovnih rezultata kroz efektivnu komunikaciju tokom ne samo prethodne godine, već i u ranijem periodu.

Koje trendove ili izazove možemo da očekujemo u 2019.?
Izazovi su uvek tu, ali oni čine naš posao uzbudljivim. Mislim da je veliki izazov i trend kako da na najbolji način iskoristimo mnoštvo podataka kojima raspolažemo u kreiranju efektivnih, zabavnih i dugotrajnih ideja. Podaci osnažuju empatičnu i kreativnu komunikaciju. Dodatno jedan od bitnih trendova je i integracija, koja je bitna pre svega što jedan brend ima jedan glas, koji je prepoznatljiv i sve što radimo za potrošača, kreira jačinu tog glasa bez obzira da li se obraća potrošaču indirektno ili direktno. Naša snaga, izmedju ostalog, leži u tome što mi kao partner našim klijentima pružamo integrisanu uslugu i rad sa timovima koji poznaje njihove brendove.

Poslovni savet – kako da agencije bolje posluju u 2019.? Šta je potrebno da uradimo na nivou struke, agencije, pojedinca?
Ključ svega je u ljudima, i kompanije i agencije čine ljudi. Naš cilj je da gradimo, razvijamo i zadržavamo ljude kroz okruženje koje podstiče, edukuje i gaji vrednosti koje svi delimo. Moj poslovni savet za sve je da negujemo transparentnu i otvorenu komunikaciju.

Originalna objava nalazi se na portalu Marketing Mreža.