Saradnja I&F Grupe sa beogradskim fakultetima

Željka Mićić i Katarina Kostić na univerzitetu FEFA

Katarina Kostić, Head of Polaris, i Željka Mićić, Research Manager u agenciji Polaris, tokom aktuelnog semestra na univerzitetu FEFA u okviru predmeta Marketing istraživanja i analitika, zajedno sa studentima diskutovale su o karakteristikama proizvoda, cenama, distribuciji, advertajzingu (online i offline) i drugim ključnim stvarima za poslovanje.

Jovana Bradaš i Marija Stošić na Ekonomskom fakultetu

Marija Stošić, Senior Strategic Planner, McCann Beograd i Jovana Bradaš, Associate Creative Director, održale su predavanje na ekonomskom faklutetu, gde su kroz razgovor od 45 minuta predstavile studentima kako se radi na kampanjama, zašto je bitan storyteling, i to na slučaju kampanje za Plazma Special Edition.

Elena Tenžera, Milica Pandrc i Nikoleta Pavlović na Ekonomskom fakultetu

U okviru predmeta Digitalni marketing, koji se održava na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, studenti su bili u prilici da obrade studiju slučaja "poseti pozorište" koju je McCann radio za JDP 2014. godine. Elena Tenžera, Account Director, Milica Pandrc, Creative Technology Manager i Nikoleta Pavlović, Head of Social Media. One su sa studentima kroz radionicu prodiskutovale ovaj slučaj i mogućnost prakse u agenciji. Tema predavanja je bila "Digitalni odnosi s javnošću" koji se nalazi u silabusu.

Marija Vićić na FDU

Marija Vićić, Communications Director for Creative Excellence, McCann Adriatic & Nordic, održaće predavanje na Fakultetu dramskih umetnosti 22. maja, i to na temu Marketing i PR serija, tokom kog će sa studentima obraditi slučaj jedne od kultnih domaćih serija :)