Naslovna strana Nedeljnikovog dodatka "Energija danas" za Dan planete

Svaki korak koji napravimo danas, ostavlja trag koji oblikuje sutrašnji svet. Uloga svakog od nas pojedinca, ali i grupa, organizacija, institucija, kompanija ili brendova, u odgovornosti prema danima koji dolaze vidljivija je i računa se. Odgovornost je na svima nama. Zato u agenciji McCann Beograd čvrsto verujemo da promišljena strategija i odgovorno oglašavanje uz smislenu i aktivnu ulogu brendova, mogu da ovaj naš današnji, ali još više sutrašnji svet učine malo boljim mestom za život.

DNK svake kreativne ideje je promena. Ta promena je nešto novo, korisno, izvodljivo, a sada i nešto održivo. Pojedina istraživanja pokazuju da svaka jedanaesta ideja doživi svoju realizaciju. Hajde da učinimo da barem neka od tih jedanaest ostvarenih ideja bude za bolji održivi svet. 

Zato mi u McCann Beograd svoje znanje svakodnevno stavljamo u službu promišljanja inovativnih programa za brendove, kao i kampanjama od šireg društvenog značaja, te pokrećemo teme i otvaramo dijaloge u društvu iz oblasti ljudskih prava, jednakosti, kulture i umetnosti, kao i partnerstva velikih brendova i organizacija. Ovo višegodišnje nastojanje dobilo je svoje ime i mi ga danas nazivamo održivom kreativnošću. Šta je održiva kreativnost? Jednostavno: to je kreativnost koja je dobra za profit, ali pre svega ona koja je dobra za ljude i planetu.

Naslovna strana Nedeljnikovog dodatka "Energija danas" je naš doprinos tom uverenju.