Katarina Pribićević podcast za digital

Katarina Pribićević, Strategy & Growth Director, na podcastu Digitalk daje odgovore na najčešća i manje česta pitanja o strateškom planiranju. Saznajte više o strateškom planiranju u advertajzing industriji sa fokusom na ulogu strateškog planera.

Izvor: Zvaničan sajt digitalk